PSYKOLOGISK KRIGFØRING

proplaka

Hva er psykologisk krigføring?
En innføring i denne uhyre viktige men ofte oversette del av moderne krigføring. Hvordan vi alle påvirkes, lærer å hate og elske men ikke er klar over hvordan vi blir manipulert.

Første verdenskrig
Verden opplevde at den psykologiske krigføringen utviklet seg til et like sterkt våpen som det militære. Engelskmennene var mestrene, amerikanerne kjøpte de største kampanjene og tyskerne var de dårligste i klassen.

I USA ble det overlatt det til profesjonelle reklamemakere å “selge krigen”, mens tyskerne var amatører som ikke skjønte hvor viktig det var å vinne de nøytrale landene. Historiene om barbariske germanere som hogg hendene av småbarn i Belgia vandret verden rundt.

Mellomkrigstiden
Amerikanerne trakk seg tilbake i isolasjon. I Sovjet begynte historiens største eksperiment med å styre og kontrollere 170 millioner menneskere ned til minste detalj etter en manns vilje. I Tyskland steg en annen diktator fram, og han hadde lært sin lekse om hva propaganda betyr.

2.verdenskrig
Propagandaen betød enda mer enn i forrige krig, men teknikkene var forskjellige. Tyskerne kjørte en massiv propaganda som hadde stor virkning på hjemmepublikum, men de klarte ikke å overbevise på bortebane.

Engelskmennene brukte en saklig form der sannheten skulle dyrkes, mens amerikanernes problem først og fremst var å overbevise det amerikanske folk om at krigen også var deres.

Etterkrigstiden
Den kalde krigen overtok, og nye medier ble tatt i bruk. Vietnamkrigen og Golfkrigen er interessante eksempler på hvordan mediene utnyttes på forskjellige måter til å påvirke folkeopinionen.