Propaganda

Et av de første ofrene i en krig er sannheten, sies det. I andre verdenskrig var propaganda et viktig våpen som alle partene benyttet seg av. Alle mennesker ble berørt av propagandakrigens virkninger, både i de okkuperte og de krigførende landene. Propagandaen var så intens og effektiv at virkningen har vart ved i mange, mange år etter at krigen tok slutt. Her får du første hånds kjennskap til en nordmann som ble utdannet som commandosoldat og seinere drev såkalt svart propaganda under okkupasjonen. Han ble en av våre høyest dekorerte krigsdeltakere. Ellers kan du gå inn i selve emnet psykologisk krigføring og finne fram til mye interessant stoff om dette på nettet.