NN – fangene

NN-systemet var et rent avskrekkingstiltak fra tysk side. Hitler ønsket å skremme befolkningen i de tyskokkuperte områdene fra å ha kontakt med de allierte. NN-fangene skulle i all hemmelighet fraktes til Tyskland for der å forsvinne i fangeleirene. På denne måten ville familien og sivilbefolkningen ellers avskrekkes fra aktivt motstandsarbeid.

Seinere utvidet Gestapo NN-ordningen til å gjelde straff for all politisk virksomhet rettet mot Tyskland.

De første norske NN-fangene kom til Sachsenhausen høsten 1942 og våren 1943. Det dreide seg om 70 – 80 mann. Da hadde ikke tyskerne bestemt seg for hvor de skulle havne for godt. Sommeren 1943 ble det bestemt at fangeleiren Natzweiler i Vogesene i Elsass-Lothringen skulle være selve NN-leiren. Det var hit gruppen på 71 mann fra Sørlandet kom 15. juni 1943.

De fleste arbeidet på de store steinbruddene, hvor steinene til Hitlers planlagte seiersmonumenter ble brutt.

Ved årsskiftet 1942/43 var det 360 norske NN-fanger i Tyskland.

Det var også kvinnelige NN-fanger. De ble plassert i Ravensbrück.