Motstandsmannen fra Setesdalen Osmund Faremo

Den unge Osmund Faremo var befalsskuleelev då krigen kom til Noreg i 1940. Han tok del i kampane på Sørlandet i aprildagane, og kom tidleg med i motstandsarbeidet. Men tysk politi rulla opp heile gruppa, og Faremo hamna i fryktelege forhøyr hjå Gestapo. Så vart han send til NN-leiren Natzweiler, for å døy der saman med sytti andre nordmenn.

På mirakuløst vis overlevde han livet i denne dødsleiren. Han vart i krigens siste del sendt til Dachau og Mauthausen, men klarte seg også der medan likhaugane voks rundt han.

Her fortel han soga si, også kvifor han etter eiga meining kunne overleve desse opplevingane.