Rasjonering under første og andre verdenskrig

Det var okkupasjonsmyndighetene under de to siste verdenskrigene som satte igang ordningen med rasjoneringskort i Norge. Et rasjoneringskort administrerer ordningen med at hver borger (vanligvis voksne) har mulighet til å kjøpe et visst kvantum av en bestemt vare. Kritikerne hevder at rasjoneringskort virker mot sin hensikt, da ordningen ikke spiller på lag med dynamikken som tilbud og etterspørsel naturlig skaper i et fritt (uregulert) marked. Økonomiske effekter av rasjonering Resultatet av rasjonering er gjerne forfordeling, spekulasjon, hamstring — og alltid mangel på de varene som egentlig skal rasjoneres. “Markedspriser” oppstår uansett faste priser og begrensninger på omsetningen ved at omsetningen går under jorden og skjer i det “svarte markedet”. At varene må skaffes illegalt, gjør at prisen går ytterligere opp. Under krigen satte rasjonering mange i stor gjeld, fordi varene måtte kjøpes til høye priser i det svarte markedet. Dette kunne i visse tilfeller resultere i betalingsproblemer, betalingsanmerkninger og i sjeldne tilfeller konkurs under andre verdenskrig. Okkupasjonen av Norge i tiden 1940-1945 naturligvis preget av krigen, men også av en rekke nye lover og forordninger som de tyskervennlige okkupasjonsmyndighetene innførte. Disse var i stor grad preget av sterk tro på en stor og aktiv stat, støttet av en omfattende tysk militær tilstedeværelse. Samfunnsøkonomi i Norge under 2. verdenskrig Norge fikk ikke spesielt hard medfart under 2. verdenskrig, sammenlignet med andre krigførende europeiske land [kilde: norgeshistorie.no, Universitetet i Oslo]. Litt humoristisk (og kanskje litt respektløst) sier man gjerne at Norge sto igjen med fem hovedflyplasser og et nyoppusset jernbanenett i 1945. Tyskerne bygget også flere bygg i tilknytning til militære installasjoner i Norge under krigen. Noen av byggene hadde en direkte...

PSYKOLOGISK KRIGFØRING

Hva er psykologisk krigføring? En innføring i denne uhyre viktige men ofte oversette del av moderne krigføring. Hvordan vi alle påvirkes, lærer å hate og elske men ikke er klar over hvordan vi blir manipulert. Første verdenskrig Verden opplevde at den psykologiske krigføringen utviklet seg til et like sterkt våpen som det militære. Engelskmennene var mestrene, amerikanerne kjøpte de største kampanjene og tyskerne var de dårligste i klassen. I USA ble det overlatt det til profesjonelle reklamemakere å “selge krigen”, mens tyskerne var amatører som ikke skjønte hvor viktig det var å vinne de nøytrale landene. Historiene om barbariske germanere som hogg hendene av småbarn i Belgia vandret verden rundt. Mellomkrigstiden Amerikanerne trakk seg tilbake i isolasjon. I Sovjet begynte historiens største eksperiment med å styre og kontrollere 170 millioner menneskere ned til minste detalj etter en manns vilje. I Tyskland steg en annen diktator fram, og han hadde lært sin lekse om hva propaganda betyr. 2.verdenskrig Propagandaen betød enda mer enn i forrige krig, men teknikkene var forskjellige. Tyskerne kjørte en massiv propaganda som hadde stor virkning på hjemmepublikum, men de klarte ikke å overbevise på bortebane. Engelskmennene brukte en saklig form der sannheten skulle dyrkes, mens amerikanernes problem først og fremst var å overbevise det amerikanske folk om at krigen også var deres. Etterkrigstiden Den kalde krigen overtok, og nye medier ble tatt i bruk. Vietnamkrigen og Golfkrigen er interessante eksempler på hvordan mediene utnyttes på forskjellige måter til å påvirke...

Tanker i ettertid

Det har vi fundert på i de 55 årene som er gått etterpå uten å finne svaret. Vi sier alle at det var flaks, ren og skjær flaks. Men en kan spørre seg selv om det er mulig å ha flaks 24 timer i døgnet i uker og måneder og år? Tror det betød veldig mye for det først at du kunne språket, kunne tysk. De stakkarene som ikke kunne tysk og ikke hadde en nordmann ved siden av som kunne hviske til deg hva du skulle gjære, måtte lære tysk på den harde måten, og det var å bli slått ned inntil du gjorde hva du fikk beskjed om. Tror at det som hadde stor betydning for at du overlevde, var at du hadde evne og mulighet til hele tiden å forutse hva er det som skjer i neste minuttet! Det var som de gamle tyske, politiske fangene sa som alfa og omega; Nie auffallen Stikk deg aldri fram! Vær alltid midt i flokken. Det betød rett og slett hvis du greide å se og oppfatte noe som var i gjære og i tide før det skjedde plassere deg slik at du ikke ble fokusert på, men det hadde noe med din årvåkenhet å gjøre. Kunne ha en flis i fingeren, ble øyeblikkelig verk som gjorde at dine evner til å være påpasselig ble redusert. Så flaks kommer så absolutt inn i bildet. Når du fikk et sår i fingeren, det du måtte gjøre var å urinere på det, var det eneste sterile som var i leiren. Vi skilte oss ut fra de andre. Skulle dø, skulle bort....

NN – fangene

NN-systemet var et rent avskrekkingstiltak fra tysk side. Hitler ønsket å skremme befolkningen i de tyskokkuperte områdene fra å ha kontakt med de allierte. NN-fangene skulle i all hemmelighet fraktes til Tyskland for der å forsvinne i fangeleirene. På denne måten ville familien og sivilbefolkningen ellers avskrekkes fra aktivt motstandsarbeid. Seinere utvidet Gestapo NN-ordningen til å gjelde straff for all politisk virksomhet rettet mot Tyskland. De første norske NN-fangene kom til Sachsenhausen høsten 1942 og våren 1943. Det dreide seg om 70 – 80 mann. Da hadde ikke tyskerne bestemt seg for hvor de skulle havne for godt. Sommeren 1943 ble det bestemt at fangeleiren Natzweiler i Vogesene i Elsass-Lothringen skulle være selve NN-leiren. Det var hit gruppen på 71 mann fra Sørlandet kom 15. juni 1943. De fleste arbeidet på de store steinbruddene, hvor steinene til Hitlers planlagte seiersmonumenter ble brutt. Ved årsskiftet 1942/43 var det 360 norske NN-fanger i Tyskland. Det var også kvinnelige NN-fanger. De ble plassert i...

Det tyske politi i Norge

Den tyske okkupasjonen var delt i en sivil og en militær del. Josef Terboven var Reichskommissar, sjef for den sivile delen og direkte underlagt Hitlers kommando. De tyske organisasjonene I Tyskland var Heinrich Himmler den ubestridte sjef for Rikets samlede politistyrker. Han hadde under seg ordenspolitiet, kriminalpolitiet (Kripo) og statspolitiet (det politiske politi). I tillegg kom etterretningsorganisasjonen Sicherheitsdienst (SD) og det hemmelige politi, Geheime Staatspolizei (Gestapo). Dernest nazipartiets Allgemeine SS og de frivillige militærstyrkene Waffen SS. Under Sicherheitspolizei (Sipo) hadde han organisert diverse politiorganisasjoner. Disse ble ledet av den unge Reinhard Heydrich, en av de mest fryktede nazilederne. Medlemmene i alle disse siste organisasjonene var samtidig medlemmer i SS. Sipo kommer til Norge Norge ble tildelt noen hundre tyske politifolk fra disse tjenestene, og de ble formelt underlagt Sipo. Mot slutten av krigen var det noe over 700 tyske Sipo-folk stasjonert her i landet. Gestapo var en del av Sipo, sammen med SD. Men fordi det var Gestapo folk flest stiftet bekjentskap med, ble denne delen av tysk politi den mest fryktede og kjente. Øverste sjef for Sipo i Norge het Heinrich Fehlis, Gestaposjef varHelmuth Reinhard. Sipo hadde sine folk stasjonert rundt omkring på de viktigste (dvs de mest strategiske) stedene i Norge. Sipo holder seg i ro Det første okkupasjonsåret holdt Sipo seg ganske rolig, og overlot til det norske politi og Wehrmacht å ta seg av de tilløp til uro som fant sted i landet. Men etter hvert ble det nødvendig å innta en mer aktiv rolle i kampen mot den motstandsbevegelsen som vokste fram i det okkuperte Norge. Tyskerne rullet opp mange norske grupper og avsa...

Motstandsmannen fra Setesdalen Osmund Faremo

Den unge Osmund Faremo var befalsskuleelev då krigen kom til Noreg i 1940. Han tok del i kampane på Sørlandet i aprildagane, og kom tidleg med i motstandsarbeidet. Men tysk politi rulla opp heile gruppa, og Faremo hamna i fryktelege forhøyr hjå Gestapo. Så vart han send til NN-leiren Natzweiler, for å døy der saman med sytti andre nordmenn. På mirakuløst vis overlevde han livet i denne dødsleiren. Han vart i krigens siste del sendt til Dachau og Mauthausen, men klarte seg også der medan likhaugane voks rundt han. Her fortel han soga si, også kvifor han etter eiga meining kunne overleve desse...